A Püspöki Szinódus Főtitkársága közzétette a 2015-ös családszinódus előkészítő dokumentumát, az ún. Lineamentát. Mint ismeretes, október 4-e és 25-e között gyűlnek össze ismét a Vatikánban a szinódusi atyák, hogy megvitassák a család hivatását és küldetését az egyházban és a mai világban. A témát vázoló gondolatébresztő dokumentum összegyűjti azokat a kérdéseket, amelyeket az egyes helyi egyházaknak kell kidolgozni és 2015. április 15-ig visszajuttatni a szinódusi főtitkárságra, hogy ezek alapján elkészítsék az ún. Instrumentum Laborist, a jövő évi szinódus munkadokumentumát.

Az előkészítő kérdések tükrözik a nemrég megtartott családszinódus záródokumentumában (Relatio Synodi) szereplő témaköröket, melyek lényege: hogyan képes az egyház a lehető legjobban érvényre juttatni a család evangéliumát?

Megvizsgálják a társadalmi és kulturális kihívásokat; a széles körben terjedő szekularizáció, illetve a hagyományos férfi-nő közötti felbonthatatlan házasságra épülő családmodell elleni támadások hatását. A dokumentum felhívja a helyi egyházak figyelmét a papok megfelelő képzésére, továbbá acsaládpasztoráció kihívásaira a nem keresztény életmódot folytató, vagy nem megkeresztelt személyek irányában.

Hogyan lehet érvényre juttatni a házasság és a család értékeit? Melyek azok a bűnök, amelyeket el kell kerülni? Miként készítsék föl a jegyespárokat a felelős szentségi házasságra? Hogyan láttassák meg velük a házasság felbonthatatlanságának szépségét? Vagyis Isten üdvözítő tervében milyen szerep jut a családnak? A szinódusi előkészítő dokumentum arra törekszik, hogy az egyházi tanítást jobban megismertetve segítsen közelíteni egymáshoz a megvallott hitet és a gyakorlati életet. A sérült családokat irgalmasan és türelemmel kell segíteni anélkül, hogy kisebbítenénk az evangéliumi eszményt. A kérdés az, hogy ezt milyen lelkipásztori eszközökkel lehet megvalósítani?

Az őszi rendkívüli szinódus tapasztalatából kiindulva az egyes helyi egyházaktól azt kérik, hogy megújult elkötelezettséggel hirdessék a család evangéliumát. Fölmerül a kérdés, hogy miként lehetne bevonni magukat a családokat a papképzésbe? Mint ahogy az is, hogyan működhet együtt az egyház a szociálpolitikai intézményekkel, akár nemzetközi szinten is a család érdekében?

A házasságra való felkészítés, az ifjú házasok figyelemmel kísérése mellett az előkészítő dokumentum kitér a polgári házasságban élők vagy pusztán együtt élők lelkipásztori ellátására is. Ezekben a helyzetekben a kulturális vagy gazdasági tényezők miatt a fiatalok nehezen mondják ki a holtomiglan-holtodiglant. Hogyan segíthetünk nekik? A hangsúly itt is az elkísérés művészetén van; azon, hogy ezek a személyek növekedhessenek a keresztény életben. A sérült családok gondozása mellett egyszerűsíteni kell a házasság semmisségének eljárását is.

Az elváltak és újra házasodottak szentségi pasztorálása is azok közé a témák közé tartozik, ami elmélyítésre vár. El kell gondolkodni a homoszexuális irányultságú személyek lelkipásztori gondozásáról is.

Az októberi szinódus előkészítő dokumentuma végül az élet és a hit átadásánaktémájával foglalkozik: párbeszéd a biomedicina tudományával, az örökbefogadás elősegítése, a megváltozott népességi mutatók következményeinek széleskörű tudatosítása; valamint a szülők segítése gyermekeik keresztény identitásának kialakításában, annak társadalmi, politikai vetületeivel együtt.

(gá)

Vatikáni Rádió