A szülőket vádolják, de nem képzik. Évente sok millió új anya és apa „veszi fel" azt a munkát, amely a világon talán a legnehezebb: hazavinni egy majdnem teljesen magatehetetlen csecsemőt, viselni minden felelősséget testi és lelki egészségéért, és úgy nevelni, hogy tevékeny, együttműködő és hasznos polgárrá váljon. Van-e ennél nehezebb és igényesebb munka? És hány szülőt tanítottak meg rá?

  Dr. Thomas Gordon világhírű pszichológus könyve, - a P.E.T. ( Parent Effectiveness Training, azaz A szülői eredményesség tanulása), - és módszere sokaknak segített eredményes szülővé válni. Gordon az empátiára, a feltétel nélküli szeretetre, valamint a gondolat és a közlés közötti összhangra építve alakította ki a Gordon-módszerként ismert, a mindennapi helyzetekben jól használható technikákat.

 

  Thomas Gordon (1918 - 2002) gyakorló amerikai pszichológus. A gyermekekkel és fiatalokkal végzett munkáinak tapasztalatai alapján felismerte a kommunikáció és az erőszakmentes konfliktusmegoldás jelentőségét az emberi kapcsolatokban. A humanisztikus pszichológia egyik úttörőjeként tartják számon. Több kommunikációval, neveléssel és emberi kapcsolatokkal foglalkozó könyv szerzője.
Meggyőződése volt, hogy azok az emberek, akik gondoskodó és szabad környezetben nőnek fel, képességeik magas fokára jutnak el, képesek felelősséget vállalni, és önálló, teljes életet élni.

  Sokszor előfordul az, hogy a szülők, tanárok lebecsülik a gyerekek problémáit, vagy óhatatlanul sablonokkal közelítik meg azokat. A sokszor veszélyes sablonokat gyűjti csokorba Gordon, és nevezi el őket a kommunikáció sorompóinak. Ezek, mint a sorompó, megakasztják a komunikációt és elterelik a problémával küszködőt attól, hogy önállóan jusson előre valamilyen igazi megoldás felé.

  A Gordon-módszer ezzel szemben az értő figyelem módszerét javasolja., melynek szinonimái sokat elárulnak lényegéből: reflexió, figyelem az érzelmekre és a tartalomra, visszatükrözés. A problémával küszködő gyerek és - tegyük hozzá - a felnőtt számára is fontos és segítség lehet, ha valaki végigkíséri azon az úton, amit egy probléma megfogalmazása, tisztázása jelent. Ez a segítség, ha a segítő fél igyekszik a beszélő által nehezen megfogható érzelmeket kimondani, a tényeket rögzíteni. Az ilyen beszélgetés előnye nemcsak a „beszélőnél", hanem a meghallgatónál is jelentkezik. Tudniillik valóban megtudhat valamit a másik emberről.

  Thomas Gordon legismertebb könyve, a Szülői Eredményességi Tréning (P.E.T.) világszerte milliós példányt ért meg. Hasonló alapokon nyugvó Tanári Eredményességi Tréning (T.E.T.) szintén nagyon sikeres volt. Hogy módszerének alkalmazását az érdekeltek számára megkönnyítse, speciális tréningeket fejlesztett ki szülők, nevelők, menedzserek, stb. számára. Munkássága során több elismerésben részesült, Nobel-békedíjra is jelölték.

  Módszerének alapvető célja az emberi kapcsolatok javítása és a konfliktusok erőszakmentes, veszteség nélküli feloldása, amely végül is az ember egyéni békéjének érdekében végzett munka.

  A P.E.T nem csupán egy új gyermeknevelési módszerbe avat be, hanem újraértelmezi az emberi kapcsolatokat. Ma Magyarországon, társadalmi és politikai viharaink közepette, nagyobb szükség van az egymás iránti türelemre, elfogadásra, kiegyensúlyozott családi életre, mint valaha.

Ajánlott oldalak:

Gordon módszer, Magyar Gordon Iskola