A katolikus társadalmi tanítás elméleti és gyakorlati megismertetését célzó KATTÁRS ötödik rendezvénye konferencia keretében hívott párbeszédre a családról június 25-én Győrben. A szomszédos országok családszervezeteinek képviselői a család, házasság társadalmi kérdéseit tekintették át.

 

Magyar, osztrák, szlovák, szlovén, lengyel, horvát családszervezetek, családmozgalmak képviselőinek részvételével tartottak nemzetközi konferenciát „Család, légy az, ami vagy!” mottóval a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium dísztermében.

Székely János kinevezett szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Caritas in Veritate Bizottságának elnöke előadásában a népességszámok alakulásának adatait vizsgálva mutatta be a mai válságos állapotot. „Hogyan tudunk ebből talpra állni?” – e kérdésre adott válaszában összegezte a feladatokat.

A „gender-mainstreaming” mintájára meghirdette a „family-mainstreaming” programját, melynek lényege, hogy a családtámogató szemlélet áthassa egész gondolkodásunkat, törvényalkotásunkat. E szemléletalakító program része a fiatalok felkészítése a házasságra – ezt államilag is meg kellene szervezni –, a közoktatásban részt vevők közötti kapcsolatépítés elősegítése, az édesanyák támogatása a gyerekvállalásban, kezdve az anyagi segítségtől a részmunkaidő lehetőségéig, „kirepülőházak” létesítése, családközösségek támogatása, a családbarát média ösztönzése, a szülőknek nyújtott nevelési támogatás, az élet védelme a fogantatástól kezdve és a gyermekvállaló mentalitás népszerűsítése. Székely János püspök azt hangsúlyozta, nincs más út, csak az éltető titokkal, a teremtettség misztériumával való kapcsolatból táplálkozó élet.

Bíró László, az MKPK családreferens püspöke előadásában az Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdítás alapján fogalmazta meg a tennivalókat.  „Egy korszak lezárult. Tudatában kell lennünk a világunkat jellemző tényeknek, de nem ragadhatunk bele a pesszimizmusba, a reményt hirdetve kell élnünk. Mi ünnepeljük a családot” – fogalmazta meg Ferenc pápa nyomán Bíró László. Korunkat jellemezve szólt a szülési hajlandóság elutasításáról, a technológiai szemlélet eluralkodásáról, a férfi és a nő méltóságát sértő jelenségekről. A családreferens püspök szerint a házasságellenes szemléletre választ a konferencia mottóját adó Familiaris consortio és az Amoris laetitia pápai megnyilatkozások szeretetről szóló, útmutató gondolataival érdemes adni.

Bíró László beszélt a házasság lelkiségének szentségéről: két ember elindul egymás felé, és ketten egyként Isten felé. Velük, az úton lévő emberrel kell az Egyháznak foglalkoznia, őket kell támogatnia. Az úton haladáshoz megtérésre van szükség, egymás és Isten iránti gyengédségre. A püspök megállapította, sok félreértés van az Amoris laetetita kapcsán, de ha Ferenc pápa apostoli buzdítását egészében átolvassuk, elhelyezzük a pápai megnyilatkozások sorában, és így összefüggésében látjuk, világossá válik, hogy mindig a személy áll a középpontban, és a hozzá való viszonyulás talaja mindig az irgalom. Bíró László arra figyelmeztetett, mindig különbséget kell tenni az esemény és a személy között, ahogy Jézus tette: megbocsátott a házasságtörő asszonynak, de azzal az üzenettel küldte haza, hogy többé ne vétkezzen. „Mindenki úton van, el kell indulnunk egymás felé, és mindent meg kell tennünk, hogy a helyes irányban menjünk tovább” – figyelmeztetett. Ez nyitottságot igényel, és a félelmeinken való túllépést – tette hozzá. A belső megtérés jelent megújulást, mely a kegyelmi idő felismerésével bontakozik ki. „Minél szilárdabbak vagyunk befelé, annál nyitottabbak tudunk lenni kifelé” – mutatott rá a püspök.

Habsburg-Lotharingiai Eduárd, Magyarország szentszéki nagykövete személyes hangvételű előadása tanúságtétel volt a boldogan vállalt sokgyermekes életforma mellett. A szentszéki nagykövet a nagycsalád hétköznapjait bemutatva adott vonzó képet erről az életről, mintegy válaszul arra, hogyan változtathatunk a házassági elköteleződéstől, gyerekvállalástól idegenkedő valóságunkon. Figyelmeztetett a média felelősségére, a pozitív példák – a társadalmi, kulturális élet jeles képviselőit bemutató írások – szükségességére. Beszélt a gyerekként szerzett családi élmények elkötelező hatásáról, családja egységet teremtő imaéletéről, a hasonló értékrendet valló barátok fontosságáról, az életvezetési önképzés feladatáról. A szentszéki nagykövet szerint az Egyháznak vannak válaszai korunk válságjelenségeire. „Van okunk a reményre” – fogalmazta meg végül.  

Gudrun Kugler jogász, az Európai Keresztények Elleni Intolerancia- és Diszkrimináció-megfigyelőközpont és a Kath Treff katolikus online párkereső oldal vezetője a család és társadalom viszonyát elemezve arra mutatott rá: mind a politikai jobb-, mind a baloldal kudarcot vallott. A jobboldal nem tudott mindenkit gazdaggá tenni, a baloldal nem tudott mindenkit egyenlővé tenni. Mi az új, lehetséges út? – tette fel a kérdést Phillip Blond brit filozófus, politológus nyomán az előadó. Az új út, a közép útja lényegében egy régi, már sokszor bizonyított út, a katolikus társadalmi tanítás útja, mely a családnak igazán megbecsült helyet ad. „Mindenki tudja, szükség van egy új útra. Ha a katolikus társadalmi tanítás elveit mutatjuk fel járható útként, sok esetben elutasításba ütközünk, de meggyőződésem, hogy az ebben képviselt szemléletmód érvényre fog jutni”  – fogalmazott Gudrun Kugler.

Paul Coleman ügyvéd, a vallásszabadságot, az élet, a házasság és a család szentségét védelmező ADF (Alliance Defending Freedom) International keresztény jogvédő szervezet igazgatóhelyettese család és jog kérdéseiről beszélt. Azt tekintette át, milyen nemzetközi szervezetek állásfoglalásai irányadók a család, házasság jogi meghatározását illetően.

A konferencia előadóinak részvételével kerekasztal-beszélgetésben adtak képet az egyes országok házasságot és családot érintő jogalkotásáról, és vázolták az országokban mutatkozó tendenciákat. Gudrun Kugler összeurópai áttekintést adott, hangsúlyozva a kereszténydemokrata pártok felelősségét.

Ivan Munjin, a horvátországi In the Name of the Family mozgalom elnöke, Jean-Yves Brachet domonkos szerzetes, Stanislav Trnovec, a szlovák nagycsaládos egyesület elnöke, a Szlovéniából érkezett Mojca Magdič, illetve Jan Domanski, a lengyel nagycsaládosok egyesületének képviselője vettek részt a beszélgetésben. A körkép alapján azt állapíthatjuk meg, mindegyik országban politikai és társadalmi téren is vita folyik a családdal, házassággal, életvédelemmel kapcsolatos kérdésekről, és mindenütt fontos az Egyház részéről, hogy hallassa hangját a döntéshozók felé.

A konferencia műhelymunkákkal zárult, melyek keretében a résztvevők a „tettekre váltott hit” mottó jegyében keresték a felelősségvállalás útjait.

A KATTÁRS június 26-án a szociális intézmények és családmozgalmak bemutatkozásával folytatódik.  

Fotó: Kéri Marietta és Fehér János

Forrás: Trauttwein Éva / Magyar Kurír