ÖRÜLJETEK ÉS UJJONGJATOK – A SZENTEBB CSALÁDOKÉRT

XXVI. CSALÁDKONGRESSZUS
2019. november 7-9. Máriabesnyő, Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház
2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucinusok tere 3.

Kedves házaspárok és családok, családokat szerető paptestvérek, szerzetesek és szerzetesnők, és mindnyájan, akik a család és az élet mellett álltok!

Egyre több fórumon hangoztatják a család- és istenellenes erők a maguk közhelyeit, gyalázva és ócsárolva a keresztény házasság- és családeszményt, ugyanakkor sokan készülnek boldog örömmel szívükben a házasságkötésre, óvják házasságukat megküzdött hűséggel és élnek egyre boldogabb családi életet. Nekik szól Jézus szava: „Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok nagy a mennyekben.” (Mt. 5,11-12a) „Mert kiválasztott minket őbenne a világ teremtése előtt, hogy szentek és szeplőtelenek legyünk előtte szeretetben.” (Ef 1,4)

A XXVI. Családkongresszuson arról elmélkedünk közösen, hogy miként juthatunk előre az életszentségre vezető úton, hogy hogyan tehetjük családjainkat egyre szentebb családokká.

Mellékeljük a Kongresszus programját, jelentkezni a letölthető jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével, vagy az elektronikus jelentkezési felületen keresztül lehet.   

Jelentkezési határidő: 2019. nov. 2.

Bíró László tábori püspök,            
a MKPK Családbizottsága és         
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke