Ferenc pápa november 26-án délelőtt szentmisét mutatott be a népek evangelizálásáért Nairobi egyetemi kampuszán több százezer hívő, jórészt fiatalok jelenlétében. Homíliájában az Istentől ránk bízott küldetés betöltéséről szólt.

„Mindannyian Istenhez tartozunk, az ő családja vagyunk” – kezdte beszédét a pápa. „Az Úr azt üzeni, hogy a pusztában, a szomjas földön vizet fakaszt, és így népének fiai mint a fű és mint a fűzfa kisarjadnak. Tudjuk, mindez pünkösdkor beteljesedett, de mindig újból megvalósul, amikor az evangélium hirdetése révén új nemzetek válnak Isten népe, az egyház családjaivá. Ma azért örvendezünk, mert ez valósággá lett ezen a földön, az evangélium hirdetése révén ti is Isten nagy családjának részesei lettetek.”

Izajás próféta arra hív bennünket – folytatta a pápa –, hogy családjainkat szemlélve vegyük számba, milyen fontosak is vagyunk az Isten számára. Kenya társadalmát régóta megáldotta szilárd családi élettel, az idősek bölcsessége iránti tisztelettel és a gyermekek iránti szeretettel. Minden nép egészsége családjaik egészségétől függ. Az Isten igéjében való hitünk arra szólít, hogy támogassuk a családokat társadalmi küldetésükben, hogy a gyermekeket áldásként fogadják a világ javára, védelmezzék minden férfi és nő jogát, mert mindnyájan egyazon emberi család tagjai vagyunk. Másfelől az Isten igéje iránti engedelmességben álljunk ellen minden olyan gyakorlatnak, mely az elbizakodottságot táplálja az emberekben, és megsebzi vagy megveti a nőket, nem gondozza az időseket, és fenyegeti a meg nem született ártatlanok életét. A keresztény családok feladata, hogy Isten szeretetét szétsugározzák, és Lelkének éltető vizét hintsék a világra. Ez ma különösen is fontos – hangsúlyozta a pápa –, amikor új pusztaságok terjednek az egoizmus kultúrája és az egymást iránti közömbösség jegyében.

Ferenc pápa a nairobi egyetem kampuszán, „ahol fiatal nemzedékek szellemét és szívét formálják”, felhívással fordult az ifjúsághoz. Utalt az afrikai hagyományok nagyszerűségére, Isten igéjének bölcsességére és igazságára, a fiatalok nagylelkű eszményeire, melyek arra indítják őket, hogy egy mind igazabb társadalmat teremtsenek, mely tiszteletben tartja az emberi méltóságot. „A szegények szükséget azonban mindig hordjátok a szívetekben” – buzdította őket a pápa.

Beszéde végén a Szentatya arra emlékeztette a híveket, hogy Krisztus a szikla, ő kapott minden hatalmat a mennyben és a földön. Ennek a jegyében küldi tanítványait szerte a világba. „Menjetek…, tanítsatok és kereszteljetek! Ti is legyetek missziós tanítványokká, akik az evangélium igazságát, hatalmát és szépségét sugározzátok szét mint Isten kegyelmének közvetítői” – kérte a pápa. Így épül ki egy olyan tűzhely, családi fészek, ahol testvérek és nővérek együtt élhetnek békés harmóniában és kölcsönös tiszteletben! Végül szuahéli nyelven köszönt el tőlük: „Ne féljetek, mert az Úrhoz tartoztok! Mungu awabariki!” („Az Úr áldjon meg benneteket!”) „Mungu ibariki Kenya!” („Az Úr áldja meg Kenyát!”)

Forrás:Magyar Kurír