Szeretni tudók és szerethetők vagyunk – hangsúlyozta Böcskei László nagyváradi megyéspüspök a nyolcadik alkalommal megszervezett egyházmegyei családtalálkozón május 12-én, szombaton.

A szervezők mindenkire gondoltak: amíg a szülők előadást hallgattak vagy műhelymunkán, illetve párbeszélgetéseken vettek részt, addig a Szent László Óvoda óvónői és segítői biztosítottak a gyermekek számára külön foglalkozásokat a Kanonok soron.

A nyitóünnepséget a püspöki palota dísztermében tartották, ahol Böcskei László megyéspüspök üdvözölt mindenkit, és köszönetet mondott a megjelenteknek azért, hogy arra gondoltak: megosztják tapasztalataikat és egymást gazdagítják, erősítik. A néhány nappal korábban ünnepelt áldozócsütörtök kapcsán a főpásztor felidézte, nem csupán távozásról és célba érésről van szó azáltal, hogy az Úr felemelkedett a mennybe, hanem küldetésről is, melyet nemcsak az ezzel megbízott apostoloknak kell teljesíteniük, hanem a keresztény családoknak is az Egyházban, a közösségben, a társadalomban. A püspök ugyanakkor örömét fejezte ki, hogy számos új arcot is lát, és azt kívánta: hozzon új lendületet minden család életében a találkozó, hogy törekvéseiket meg tudják valósítani, tovább erősödjenek és másokat is erősíteni tudjanak.

A meghívott vendégeket, vagyis a Budaörsről érkezett Varga házaspárt, akik mindketten tanárok, Kovács F. Zsolt, a püspökség irodaigazgatója mutatta be. Mint elhangzott, Erika és Károly úgymond akadémiai szinten is gyakorolják a házasságot, hiszen a Schönstatt mozgalomban ezzel kapcsolatos tanácsaikat, meglátásaikat osztják meg másokkal.

Varga Erika és Károly, akiknek hét lánygyermekük van, Abban maradtunk, hogy hűek maradunk címmel fejtették ki meglátásaikat a házastársak közti beszélgetések kultúrájáról, a hétköznapokban óhatatlanul felmerülő konfliktusok kezeléséről, arról, hogy a jó házasság nem szerencse kérdése, hanem szívvel végzett megfeszített munka gyümölcse. Tolsztoj Anna Karenináját parafrazálva hangsúlyozták: a boldogtalan családok mind hasonlóan vergődnek a bűnösségben, míg a boldog családok rátalálnak az irgalomra. Végül arra kérték a párokat, elmélkedjenek el azon, melyek azok a dolgok, amiket természetesnek vesznek, holott igazából hálával tartoznak ezekért a társuknak, illetve készítsenek „koronalitániát” a párjuk jó tulajdonságairól.

A déli órában a feleségek és a férjek külön-külön műhelyfoglalkozásokon vettek részt: míg a hölgyek éneket tanultak és levelet írtak férjüknek, addig a férfiak képkeretet készítettek, amelybe az otthonról hozott képeket helyezték bele. A hölgyek kórusban előadott énekükkel ajándékozták meg a férfiakat, míg utóbbiak a saját kezűleg elkészített képkeretet adták át ajándékul feleségeiknek.

Az érdekes, tanulságos és mozgalmas programok után a rendezvény délután a székesegyházban szentmisével zárult, ennek megható mozzanata volt, amikor a párok az őket ábrázoló fényképeket elhelyezték a főoltár előtt.

Prédikációjában Böcskei László megyéspüspök arra biztatott, hogy sohase értékeljük le saját magunkat mint férj, feleség, apa vagy anya, hiszen valamennyien Isten csodálatos tervének részei vagyunk, alkalmasak arra, hogy szeressünk és szeretve legyünk.

Ugyanakkor pedig a családi élet nem önmagunk feladását jelenti, hanem azt, hogy a megtalált kincs kedvéért új irányt adunk az életünknek, mely kimeríthetetlen öröm és boldogság forrása számunkra, hiszen az igazgyöngy sohasem veszíti el az értékét – hangsúlyozta a püspök.

A szentmise végén a házaspárok emléklapokat vehettek át a főpásztortól.

Forrás: Erdon.ro

Fotó: Hírek.Várad.org