Ferenc pápa hétmillió hívő jelenlétében: Mindnyájan Isten gyermekei vagyunk

Rekordszámú katolikus hívő előtt, nem szűnő esőben mutatott be szentmisét a Fülöp-szigetek fővárosának központi parkjában Ferenc pápa január 18-án az isteni Kisded, a Santo Nino vasárnapján, ázsiai látogatásának utolsó napján. Az alábbiakban közreadjuk a pápa homíliáját.

„Gyermek született nekünk, fiú adatott nékünk” – hangzott a próféta szava a miseolvasmányban. Nagy öröm számomra veletek ünnepelni az isteni Kisded, a Santo Nino vasárnapját – kezdte Ferenc pápa angol nyelven meghirdetett homíliáját.

Kezdettől fogva az Istengyermek lelkületével

Az Istengyermek Jézus kezdettől fogva kísérte az evangélium elterjedését az országban – folytatta szentbeszédét a pápa. – Királyi ruhába öltözve, megkoronázva, kezében jogarral, földgolyóval és kereszttel, folytonosan az Isten uralma és a lelki istengyermekség közti kapcsolatra emlékeztet. Így szól hozzánk a mai evangéliumban: „Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, az nem léphet be oda” (Mk 10,15) . A Santo Nino továbbra is hirdeti, hogy Isten kegyelmének világossága ráragyogott a világra, meghozva a rabszolgaságból való szabadítás örömhírét, lépteinket a béke, a jog és az igazságosság útjára irányítva. Egyúttal arra is emlékeztet, hogy hivatásunk Krisztus Országának az egész világon való elterjesztésére szól.

Mindnyájan Isten gyermekei vagyunk

Látogatásom során hallottam ezt az éneket tőletek: „Mindnyájan Isten gyermekei vagyunk”. A Nino súgja ezt nekünk, emlékeztetve a legmélyebb identitásunkra – mondta a Szentatya. – Pál apostol ma arra tanít bennünket, hogy Krisztusban fogadott fiak lettünk: testvérek és nővérek Krisztusban. Gyönyörű kifejezését láttuk ennek, amikor a Fülöp-szigetekiek a tájfuntól sújtott testvéreik segítségére sereglettek.

Pál apostol azt tanítja, hogy amikor Isten kiválasztott bennünket, áldásával bőségesen elhalmozott: „Megáldott bennünket fiában, Krisztusban minden mennyei áldással” (Ef 1,3). Ezek a szavak különösképpen visszhangzanak itt a Fülöp-szigeteken, hiszen az efezusi közösség volt az első katolikus közösség Ázsiában. Ez egy különleges isteni adomány, egy áldás, egyúttal hivatás. A Fülöp-szigetekiek meghívása arra szól, hogy Ázsiában a hit kitűnő misszionáriusai legyenek – mutatott rá a pápa.

A bűn hatása a társadalomra

Isten kiválasztott bennünket egy célra, mépedig arra, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte (Ef 1,4) – emelte ki Ferenc pápa. – Kiválasztott, hogy tanúskodjunk ebben a világban az igazságról és az igazságosságról. Gyönyörű kertnek teremtette a világot, és azt kéri, hogy viseljük gondját. Mindazonáltal a bűnnel az ember eltorzította ezt a világot, a bűn által szétrombolta az emberi család egységét és szépségét, olyan társadalmi struktúrákat teremtve, melyek állandóvá tették a szegénységet, a tudatlanságot és a korrupciót.

Ne mondjunk le az igényességről, éljünk a gyermekek bölcsességével

Néha a problémák, nehézségek és igazságtalanságok láttán a feladás gondolata kísért meg bennünket. Úgy látszik, az evangélium ígéretei nem valósíthatók meg, irreálisak. A Szentírás mégis azt mondja nekünk, hogy számunkra Isten terveit legjobban a hazugság fenyegeti! És a hazugság mindig elrejtőzik a „csűrcsavaró magyarázkodás”, a modernség és az „olyannak lenni, mint a mások” látszata mögé. Elvonja figyelmünket a tünékeny tetszések és a felületes időtöltések délibábjában. Így elvesztegetjük az Istentől kapott adományainkat, üres kütyücskékkel játszadozunk, a pénzünket kidobjuk hazárdjátékokra és ivásra, s közben visszahúzódunk saját magunkba, és elhanyagoljuk azt, hogy azokra a dolgokra figyeljünk, melyek valóban számítanak. Elhanyagoljuk, hogy belül olyanok legyünk, mint a gyermekek, ahogy az Úr tanítja. A gyermekek ugyanis bölcsek a maguk módján, de ez nem a világ bölcsessége. Látjátok, ezért olyan fontos a Santo Nino üzenete. Mindannyiunkhoz szól, emlékeztet legmélyebb identitásunkra – hangsúlyozta a Szentatya.

Védjük meg családjainkat az alattomos támadásoktól

Az isteni Kisded ennek az országnak a védőszentje. Amikor világba jött, életét egy korrupt király fenyegette. Jézus maga is védelemre szorult. Volt neki egy nagy védelmezője: Szent József. Volt egy családja itt a földön: a názáreti Szent Család. Így emlékeztet bennünket arra, hogy védjük meg a családjainkat az alattomos támadásoktól, azoktól a programoktól, melyek pont az ellenkezői annak, amit szentnek és igaznak tartunk, ami a kultúránkban a legnemesebb és legszebb – figyelmeztetett a pápa.

Jézus az evangéliumokban befogadja a gyermekeket, átöleli és megáldja őket. A mi feladatunk is ez: védelmezni, vezetni és bátorítani őket. Minden gyermek egy adomány – hangsúlyozta a Szentatya –, akit gondozni kell, és nem engedhetjük meg, hogy meglopják reményeiket, hogy az utcán éljenek.

A Santo Ninóra bízlak titeket

Egy törékeny gyermek hozta el Isten jóságát, az irgalmasságot és az igazságosságot a világba. Ellenállt a becstelenségnek és a korrupciónak, és legyőzte őket a kereszten. Most, Fülöp-szigeteki látogatásom végén őrá bízlak titeket, aki gyermekként jött el hozzánk. Ő képessé teszi az egész országot, hogy együtt dolgozzon, védelmezze egymást, a családoktól és a közösségektől kezdve az igazságosság, a tisztesség és a béke világának az építésében. A Santo Nino továbbra is védelmezze és áldja meg a Fülöp-szigetekieket, tartsa meg ennek a nagy nemzetnek a keresztényeit a hivatásukban, hogy az evangélium örömének tanúi és hirdetői legyenek. Kérem, imádkozzatok értem, Isten áldjon benneteket! – zárta szentbeszédét Ferenc pápa.

Federico Lombardi szentszéki szóvívó a szentmise után Benigno Aquino elnök kabinetirodájának közleményére utalv kijelentette: „Biztos, hogy ilyen nagy létszámban soha nem vettek részt pápai eseményen. Hivatalos becslések szerint hétmillió hívő vett rész Ferenc pápa vasárnap délutáni manilai szentmiséjén.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatikáni Rádió; News.va

Magyar Kurír