A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Caritas in Veritate Bizottsága a Szent Márton évében esszépályázatot hirdet „Elvitt engem Jézushoz” címmel. A pályázat a Szent Márton-évben ismét Budapesten megrendezendő Katolikus Társadalmi Napok (KATTÁRS) rendezvényhez kapcsolódik.

A rendezvény célja, hogy az irgalmasság szentévéhez kapcsolódva Jézusra, mint a katolikus egyház szociális munkájának forrására irányítsa a figyelmet. Szeretnénk megismertetni a hívő és nem hívő közönséggel egyaránt, hogy mit jelent és miért fontos a mai kor emberének az irgalom, és a katolikus egyház szervezetein és munkatársain keresztül milyen sokféle módon találkozhatnak Jézus irgalmas arcával és szeretetével. A szociális szervezetek bemutatásán túl fontos szerepet kapnak az egyéni életutak, a tanúságtételek és a személyes beszélgetések, ahol az irgalmasság cselekedetei kézzelfoghatóvá és emberivé válnak.

Az irgalmasság témáját erősítve a rendezvény másik kiemelt célja a jubileumi Szent Márton-év megünneplése. Szent Márton életének eseményei közül legtöbben azt ismerjük, amikor a szent katonaként kettévágja köpenyét és az egyik felét a didergő koldusra teríti, holott életének számos más történetét és csodáját is megörökítették.

Szent Márton életének középpontjában a hit terjesztése és védelme állt. Fiatal diakónusként 355-ben elhagyta Franciaországot, mivel álmában utasítást kapott, hogy térjen vissza szülőföldjére, Pannóniába és ott hirdesse Krisztus igazságát. Hazatérése után Savariában, a mai Szombathelyen kezdte meg térítő munkáját. Édesanyját is a keresztény hitre vezette és megkeresztelte. A kőkút helyén, amelynek vizével a hagyomány szerint megkeresztelte édesanyját, ma Rumi Rajki István Szent Mártont ábrázoló szobra áll.

Az Elvitt engem Jézushoz című pályázat keretében olyan tanúságtételeket várunk, amelyek azt mutatják be, hogy valaki hogyan segített egy családtagot, távolabbi rokont vagy munkatársat, ismerőst Krisztusra rátalálni vagy Hozzá visszatérni.

A pályázattal nem csupán Szent Márton életének példájára szeretnénk felhívni a figyelmet, hanem az irgalmasság lelki cselekedeteire, mások jóra intésére, megtérésre hívására, azaz az evangelizációra is.

Az evangelizáció a családban kezdődik. Ezért volt olyan fontos a fiatal Mártonnak, hogy édesanyját a hitre vezesse. A családon belüli hitre vezetésnek, a családtag Jézushoz vezetésének sokféle útja lehet. Van olyan család, ahol az édesanya vagy édesapa imádkozza ki gyermeke Jézushoz térését és van olyan, ahol a hittanra beiratkozó gyermek vezeti el vagy vezeti vissza szüleit Istenhez.

A pályázattal követendő példát is szeretnénk adni arra, hogy a családtagok élő hite miként válhat példává, úttá a nem hívő vagy az élő istenkapcsolattal nem rendelkező családtagok számára.

* * *

A PÁLYÁZAT LEÍRÁSA

Pályázatot adhat be:

– az a családtag, aki valamelyik családtagját (ismerősét) vitte el vagy vitte vissza Jézushoz;
– aki valamelyik családtagja (ismerőse) révén talált rá vagy talált vissza a hitre;
– az a családtag (ismerős), aki hitelesen leírja a családjukban megtörtént Jézushoz térés történetét.

A családtagok közösen is pályázhatnak.

Pályázat adható be akkor is, ha a hitre találó, illetve a hitre vezető személyek nem közvetlen családtagok, nem rokonok, de Krisztusban testvérek.

A nevezés alsó korhatára: 12 év

Tartalmi követelmény:

A pályaműnek be kell mutatnia a Jézushoz térés/visszatérés folyamatát, azt, honnan indult és hova jutott a Jézushoz vitt családtag. Örömmel vennénk a Jézushoz fűződő kapcsolat bemutatását is, illetve azt, hogy régebbi megtérés esetén hogyan alakult ez a kapcsolat és hogyan alakította át a megtérő életét.

Műfaji szempontból rövid, novellaszerű elbeszéléseket várunk. A „levél” műfaj is megengedett.

Terjedelem: 1500–4000 karakter (szóközzel)

Formátum: lehetőleg digitális

A fődíj:
– egy két személyre szóló hétvége: választás szerint Pannonhalmán, a Szent Jakab Vendégházban, Szombathelyen, a Martineum Felnőttképző Akadémián vagy nemzeti kegyhelyünkön, Mátraverebély-Szentkúton, a zarándokházban
– egy egy évre szóló Új Ember-előfizetés

A legjobb pályamunkákat a KATTÁRS rendezvény keretében bemutatjuk, emellett a szerző hozzájárulásával a rendezvény honlapján és a katolikus médiában is közzétesszük.

Beadási határidő: 2016. augusztus 1.

A pályaműveket a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címre várjuk.

(Postacímünk: MKPK Caritas in Veritate Bizottsága, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.)

A pályázathoz kérjük mellékelni: a pályázó nevét, életkorát, e-mail-címét, postai címét, telefonos elérhetőségét (kiskorú esetében a szülő elérhetőségét is kérjük)

A pályázó kérheti anonimitásának megőrzését, azonban ebben az esetben is szükséges a személyes adatok megadása.

Zsűri: katolikus sajtóban dolgozókból, illetve klerikusokból, szerzetesekből és világiakból álló testület

Eredményhirdetés: a KATTÁRS rendezvényen, 2016. szeptember 17-én

Bővebb információt a www.kattars.hu weboldalon találhatnak.


Forrás: MKPK Sajtószolgálat