Bíró László püspök, a MKPK Családbizottságának elnöke szeretettel hívja a paptestvéreket a 2016-os őszi CSALÁDPASZTORÁCIÓS PAPI TALÁLKOZÓRA, amely 2016. szeptember 26-28-ig lesz LEÁNYFALUN, a SZENT GELLÉRT LELKIGYAKORLATOS HÁZBAN (2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 141.)

A találkozón

  • megbeszéljük az AMORIS LAETITIA c. szinódus utáni apostoli buzdítás alapján a családpasztoráció megújításával kapcsolatos teendőinket
  • meghallgatjuk Mgr. Tony Anatrella francia szerzetest, a Család Pápai Tanácsának konzultorát a férfi és a nő komplementaritása és házasság szentsége közötti kapcsolatró
  •   kerekasztal beszélgetésben tárgyaljuk meg a plébánia közösséggé válásának lehetőségét és feltételeit.

 A részletes program a mellékletben található, vagy honlapunkról letölthető.
A szervezés megkönnyítése érdekében kérjük, hogy a részt venni szándékozók legkésőbb szeptember 16-ig jelentkezzenek

  •     a honlapunkon,
  •     vagy a letölthető meghívóhoz csatolt jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével,
  •     vagy más honlapokon megjelent hirdetményen keresztül.

A találkozó költségeihez való hozzájárulást (8.000 Ft/fő) a helyszínen, postai csekken (kérésre küldjük), ill. banki átutalással kérjük befizetni.

MKPK Családbizottsága