A Magyar Bioetikai Társaság tisztelettel meghívja Önt a 2017. évi (27.) konferenciájára.

Téma: Életvédelem és tudomány
Időpont: 2017. október 6-7.
Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, II. János Pálról nevezett díszterem,1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. emelet.

A konferencia fővédnöke:
Prof. Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm DSc
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora.

 

PROGRAM

2017. október 6. (péntek)

13.00 Regisztráció

         
14.00  Megnyitó, dr. Rojkovich Bernadette, a Magyar Bioetikai Társaság elnöke

14.10 Prof. Dr. Bándi Gyula DSc, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető tanára

14.20–16.15 A duplex effectus elve és a kisebbik rossz elve az állapotos nő életveszélye esetén
                   Üléselnök: Dr. Hámori Antal PhD.

14.20  Dr. Hámori Antal PhD
         Bevezető gondolatok „a duplex effectus elve és a kisebbik rossz elve az állapotos nő életveszélye esetén” témájához

14.40 Turgonyi Zoltán PhD
        Eldönthetők-e tisztán természetjogi alapon az abortusszal kapcsolatos viták?

15.00  Kék Emerencia PhD
         Katolikus morálteológiai megfontolások az állapotos nő életveszélye esetén

15.20 dr. habil. Németh Gábor
        A kettős hatás elve vagy a malum minore elve alkalmazható-e inkább az abortuszra?

15.40  Prof. dr. habil. Hársfai Katalin
         Szempontok a magzati élet védelméhez (a törvény, a szabadság és a lelkiismeret krízise)

16.00  Kávészünet

16.15–18.25 Gyógyítás és gyógyulás testtől lélekig
                  Üléselnök: Dr. Rojkovich Bernadette PhD.

16.15  dr. med. Rojkovich Bernadette PhD.
          Kettős hatás elve és etikai kérdései az orvosi gyakorlatban

16.30 dr. Jávor András ny. közigazgatási államtitkár
         Homeopatia és etika

16.45  Prof. dr. habil Fodor Bertalan
         Innovatív medicinális eljárások etikai aspektusai

17.00  dr. Blaskovich Erzsébet oszt. vez. főorvos
         A fájdalomcsillapítás  orvos-szakmai és bioetikai összefüggései


17.15  dr. Kopa Zsolt PhD.
         Férfigyógyászat: hit és termékenység klinikai aspektusai

17.30  Prof. em. Dr. Tringer László DSc
         A spritualitás az orvosi kutatásokban


17.45    Kávészünet
18.00    Vezetőségválasztó közgyűlés 2. meghirdetésben

 

2017. október 7. (szombat)

09.00- Fiatalok Fóruma kerekasztal

09.00  Családtervezés és a gyermektelenség keresztje
          Üléselnök: P. dr. Csépányi Gábor
          P. Kocsis Tamás, Zaymus Eszter, dr. Koroknai András, Schaffler Ágnes

10.00  Fiatalok és krízishelyzetek
         Üléselnök: Keresztes Ilona, Kossuth Rádió vezető szerkesztője
        Kerekasztal résztvevői a Fiatalok az Élet Szolgálatában közösség

11.00  Kávészünet és beszélgetés

11.30 Katolikus-Református Közös Egyházi Fenntartású Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály
        Üléselnök: Dr. Drenyovszky Irén főorvos

Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház:

11.30  dr. Reiter József PhD, BIK főigazgató
         Keresztény Anyasági Központ (KEK) létrehozása a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórházban

11.40  dr. Tolnay Lajos szülész-nőgyógyász, KEK nőgyógyászati szakmai vezető
         A várandós nő gondozása a fogantatástól a szülésig

11.50  Balogh István PhD.
         A férfiak nemzőképességét befolyásoló tényezők a XXI. században

12.05  dr. Tüű László
         A nőgyógyászat endokrinológiai aspektusai

12.20  dr. Nas Katalin
          Diabetológia helye a nőgyógyászatban    


Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórház:

12.35 dr. Velkey György főigazgató: Miért szülészet? Miért a Bethesdában? Miért ilyen?

12.50  dr. Bálint Balázs szülészeti programvezető
         Természetes szülés – szakmai szempontok és tapasztalatok

13.05  Bencze János lelkész
         Szülészet a református kórházban – lelkigondozói és etikai szempontok


13.20  hozzászólások

13.40 Kávészünet, szendvics ebéd

14.00-15.00  A Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesülete
                  Üléselnök: dr. Faragó István

14.00  dr. Faragó István
         Korunk aktuális bioetikai kérdései

14.15  P. dr.  Leszkovszky Gy. Pál O.P.
         Életvédelem, amely az Isten hitébe épül

14.30 dr. Fejérdy Gábor
         A bizalom értéke az élet szolgálatában
    
14.45  Gaizler Gyula-emlékérem átadása dr. Pruzsinszky József és dr. Makó János részére és a kitüntetettek emlékelőadása.


15.15  konferencia zárása, az új elnökség bemutatása