Szombaton délelőtt és délután is folytatódott a szinódusi aulában a munka. Ferenc pápa jelenlétében 43 felszólalás hangzott el, melyek az „Instrumentum laboris” munkadokumentum harmadik részére vonatkoztak, vagyis a család mai küldetésére, melyek egyúttal válaszok a jelenkor kihívásaira is. Szóba került természetesen az elváltak és újraházasodottak szentáldozásának a kérdése.

Ferenc pápa október 4-én a Szent Péter-bazilikában szentmisével nyitotta meg a XIV. rendes püspöki szinódust. A főpásztorok október 25-éig tartó gyűléséről az első hét tükrében kérdeztük Veres András püspököt, az MKPK elnökét, a szinódus résztvevőjét Rómában.

Neves előadókkal indít szabadegyetemi konferencia-sorozatot szeptembertől a Pécsi Egyházmegye Keresztény Örökség Kutatóintézete „Mit jelent?" címmel. A sorozat célja alapvető fogalmak jelentésének tisztázása, hagyományaink és kultúránk mélyebb megértése.

Neves előadókkal indít szabadegyetemi konferencia-sorozatot szeptembertől a Pécsi Egyházmegye Keresztény Örökség Kutatóintézete „Mit jelent?" címmel. A sorozat célja alapvető fogalmak jelentésének tisztázása, hagyományaink és kultúránk mélyebb megértése.

Megkezdődött az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa szentföldi közgyűlése. Szeptember 12-én a püspökök názáreti családokkal találkoztak. Jézus családban akart felnőni, a munka, a szeretet, imádság légkörében. Gyermekkora mutatja, mi a fontos az ember számára – mondta Erdő Péter a közösség előtt.

Célunk felhívni a figyelmet az apák, férfiak egészség-védelmére, a család és a lelki egészség fontosságára.
Kopp Mária professzor asszony többször kiemelte, hogy "a jó házasságban élő férfiak tovább élnek".

Helyszín: Városmajori Jézus Szíve templom, Budapest, XII. Csaba utca 5.

A szentmisék 18:00 órakor kezdődnek.