2014. 11. 24. 05:38

Először tartja a Családháló Budapesten Családi Körben című keresztény rendezvényét. A program előadója Kerényi Lajos piarista szerzetes lesz.

2014. november 21.

November 18-án és 19-én tartotta ülését a rendes tanács azzal a céllal, hogy az október 5-19. között zajlott rendkívüli szinódus eredményéről elmélkedjenek és előkészítsék a XIV. rendes szinódust.

2014. november 25. kedd 14:35

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Ifjúsági Irodája ifjúságpasztorációs konferenciát rendezett november 22-én Nyíregyházán, az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézetben – tájékoztatott a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye sajtóirodája.

„A gyermekeknek joguk van egy apukához és egy anyukához: a család nem ideológiai, hanem antropológiai egység”

A pápa ezt hangsúlyozta azon a nemzetközi konferencián, amely november 17-én kezdődött a Vatikánban a Hittani Kongregáció szervezésében a férfi és a nő egymást kiegészítő szerepéről, komplementaritásáról. A pápa bejelentette, hogy 2015 szeptemberében Philadelphiába megy, ahol részt vesz a Családok Nyolcadik Világtalálkozóján.

2014. november 15. szombat 16:48

„Legyünk örvendező keresztények, akik vonzóvá tudják tenni a család értékét” – fogalmazott Bíró László püspök a családpasztorációval foglalkozó papok, világiak és házaspárok november 13-15. között tartott 21. családkongresszusán Gödöllő-Máriabesnyőn.

„Semmi sem győzhet, csak az igazság, semmi sem boldogíthat, csak a szeretet” – e Szent Ágostontól kölcsönzött mottóval rendezte meg 21. családkongresszusát a gödöllő-máriabesnyői Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban a Magyar Katolikus Családegyesület.

2014. november 7. péntek 16:13

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottsága november 4. és 6. között Kecskeméten tartotta éves ifjúságpasztorációs tanulmányi napjait – tájékoztatta szerkesztőségünket Kámán Veronika a bizottság munkatársa.

Az összejövetelre az egyházmegyék ifjúsági referensei, ifjúságiiroda-vezetői mellett ez alkalommal meghívást kaptak a hazai szerzetesrendek, lelkiségi mozgalmak ifjúsági munkával megbízott felelősei is.

2014. november 2. vasárnap 15:00

Önátadás vagy önfeladás? – címmel tartották meg a katolikus pszichológusok és teológusok negyedik találkozóját Kolozsváron október 24–25. között a család, házasság, párkapcsolat kérdéseiről. Miklós Ágnes tudósítása.