A Magyar Katolikus Családegyesület (MAKACS) kétheti rendszerességgel teszi közzé honlapján gyermekeknek szóló katekézissorozatát. A 22 részes sorozat Ferenc pápa családoknak szóló beszédei alapján íródott, amelyek a hagyományos szerdai általános kihallgatásokon hangzottak el 2014. december 17-től.

 

Bíró László püspök, a MKPK Családbizottságának elnöke szeretettel hívja a paptestvéreket a 2016-os őszi CSALÁDPASZTORÁCIÓS PAPI TALÁLKOZÓRA, amely 2016. szeptember 26-28-ig lesz LEÁNYFALUN, a SZENT GELLÉRT LELKIGYAKORLATOS HÁZBAN (2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 141.)

Papp Miklós tanszékvezető főiskolai docens, a Családteológiai Intézet vezetője, Somogyiné Petik Krisztina tanszékvezető főiskolai docens, a Pszichológia Tanszék vezetője, és a Családteológiai Intézet munkatársai a 2016/17-es tanévben lelkipásztori továbbképző tanfolyamot tartanak a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán.

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Családteológiai Intézete 60 órás képzést indít a jegyesoktatásban közreműködő házaspárok, valamint lelkipásztorok számára. 

A képzés célja: az Egyházban folyó jegyesfelkészítésben tevékenykedők szakmai támogatása, továbbképzése. Témák: a jegyesfelkészítés módszerei, a házasság működésének pszichológiája-teológiája, önismeret, a házas életstílus, morális kérdések, kánonjogi érvényesség…  

 
Az égő gyertya finom fényt vetett kettejük szorosan összefonódott kezére. A fiú hüvelykujjával gyengéden simogatta a lány kézfejét, és tekintete szerelmesen mélyedt meleg barna szemébe. Már három hónapja találkoztak rendszeresen. Az egyetemen ismerkedtek meg. Péter fizikát, Andi angolt és franciát tanult.

 
Marika magyartanárnőm volt. A kapcsolat később is fennmaradt, néha meglátogattam őt és férjét. Nagyon befogadóak és kedvesek voltak mindig, jól esett hozzájuk menni, náluk lenni: a kettejük közti szeretet kisugárzásában megpihenhettem, feltöltődhettem.

 

Chiara Corbella 2012. június 13-án halt meg, nem sokkal kisfia születése után, rosszindulatú daganatos betegségben. Várandóssága idején felfüggesztette a kezeléseket. Négy évvel halála után, a betegek szentévi zarándoklatán Rómában férje vallott az életükről, az örök életben való mély hitükről.