„Végül: erősödjetek meg az Úrban, az ő mindenható erejéből.” Ef 6,10

Nem könnyű anyának lenni. Az egyik legnehezebb szituáció, amit anyaként megélhetek az, amikor magamat okolom gyermekeim helytelen döntései miatt. Majdnem ilyen nehéz kitalálni, hogyan hozhatom helyre a dolgaikat. Főleg, mikor nagyon jól tudom, milyen komoly következményekkel fog járni az, amibe a gyermekem belekerült. Igen mély az édesanya szomorúsága, aki tehetetlennek érzi magát.

Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm az életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél és minden kudarcát, amivel a korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm a családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek. Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és amit elmulasztottam. Uram, maradj az, Aki mindig is voltál: a megbocsátó Édesatyám. Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsátani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönet-mondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abbahagyjam a dicséretedet. Tartsd meg és növeld a hitemet. Szólj Uram, még hallja a Te szolgád!

 

Mai lelki útravalónk Nicholas James Vujicic-től származik. 

Istenem, Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem.
Boldog életre teremtettél - segíts, hogy megtaláljam azt.
Mutasd meg életem helyes útját.
Segíts, hogy azt válasszam ki, amit nekem szántál és
amire készítettél életem kezdetétől, anyám méhétől.
Mindenben neked szeretnék engedelmeskedni.
Oda megyek, ahová küldesz.
Bízom benned, mert tudom, hogy szeretsz engem és javamat akarod.
A Te ösvényeiden vezess engem! Amen.

 
Egy ember elment levágatni a haját, és megigazíttatni a szakállát. Ahogy a fodrász dolgozni kezdett, kellemes beszélgetésbe elegyedtek. Sok mindenről szót ejtettek, végül szóba került Isten is, mire a fodrász határozottan kijelentette:
- Én nem hiszem hogy Isten létezik.
- Miért ilyen biztos ebben? - kérdezte a vendég.

 
A pályaudvaron egy idős bácsi a feleségét várja. Mikor a nénike megérkezik, megölelik egymást:
- De jó, hogy végre megjöttél, úgy hiányoztál! - szól a bácsi.
- De jó, hogy végre látlak, olyan hosszú volt ez a két nap. - válaszol a néni.
A közelben álldogáló fiú, aki a barátnőjét várja meghatódik a jelenet láttán és odalép hozzájuk:
- Ne tessék haragudni, önök mióta házasok?
- Éppen 50 éve. - hangzik a válasz.
- Remélem mi is ilyenek leszünk ötven év múlva a kedvesemmel - mosolyog a fiú.
A bácsi odalép hozzá, megfogja a vállát és azt mondja:
- Fiatalember, maga ezt ne remélje. Maga ezt döntse el!

 

Idén kezdődött az irgalmasság jubileumi éve.  Az Egyház az irgalmasságnak 7 testi és 7 lelki cselekedetét ismeri.

Érdemes a jubileumi évben tökéletesedni azokban, amelyek már most is részei az életünknek, és kipróbálni azokat, amelyek távol állnak tőlünk. Boldog az, aki a szent évben ezekben növekszik és mind a 14 cselekedetet gyakorolja a Szentlélek indításainak megfelelően. (Zárójelben Böjte Csaba OFM megjegyzései).